INFO-EXPRESS
A REKLÁMSZOLGÁLTATÓ
Információ közvetítés
Internetes jövedelem lehetőségekről,és más hirdetések.
 
Regisztrálj és válogass közöttük, vagy...
  Regisztrálj és kiközvetítjük a te kínálatodat.

 
 
 Központ Site-mlm


Hozd létre a saját névjegyed


 
 

Kiemelt hirdetések
Bannerek 


 
   

 

 
 Hogyan is működik az INFO-EXPRESS szolgáltatásunk...

Az INFO-EXPRESS Működési szabályzata.

Az INFO-EXPRESS a Partner Reklámiroda által
működtetett
reklám szolgáltatás.

Érvényes: 2012. október 15-től, a szolgáltatás indításától,
kiegészítve a 2012.november1-től induló partnerprogrammal, melynek ismertetője a Működési szabályzat szerves részét képezi...


A Működési szabályzat a Balogh Zoltán tulajdonát képező Partner reklámiroda
itt olvasható szolgáltatására érvényes.

Az INFO-EXPRESS hálózat tulajdonosa Balogh Zoltán egyéni vállalkozásának reklám tevékenységet folytató ágazata.
Melynek a neve: PARTNER Reklám iroda. (Röviden:PRI)

Vállalkozói engedély száma: ES-292838  Adó száma: 64442499-1-39 , Nyilvántartási száma: 9316590,    
Székhelye: 8230 Balatonfüred Vajda János u. 5.


Az INFO-EXPRESS működését  Balogh Sándorné ( PRI Központ ügyvezetője) végzi, megbízva, annak minden kötelezettségével és jogának gyakorlásával.

Díjbefizetés esetén a Központ számlaszáma:
OTP: Bankszámla tulajdonos: Balogh Sándorné
Bankszámla száma: 11773487-01052055

Regisztrált Taggá válik az a cég, vagy cselekvőképes nagykorú személy, aki a REGISZTRÁCIÓT követően megrendeli, (és ha a bővített reklámszolgáltatást választotta, azt kifizeti)  amelyben saját üzletét, vagy bármilyen saját termékét, szolgáltatását reklámozhatja, a többi tag számára..

Figyelem! Az INFO-EXPRESS-be egy megrendelő, csak egyszer regisztrálhat..  A regisztráció minden esetben INGYENES, és egy Ingyenesen feladható Reklámot tartalmaz. (alap csomag)

Megrendelését (Kínálatát), a sitemlmkozpont@gmail.com e-mail címre kell elküldenie.

Minden Regisztrált tag, egy időben, egy kínálatot adhat be Ingyenes terjesztésre.  (Az egy idő: a regisztrációt követő 1 éves időszakra vonatkozik) Ennek megfelelően az ingyenes tagsági viszony egy éves időtartamra szól. Az egy év leteltekor, ha nem volt fizetett pozíciója, az ingyenes tagsága automatikusan megszűnik. Újabb ingyenes tagsági viszonyt nem kezdeményezhet......


Az információ közvetítés alap csomagja mindenki számára INGYENES   (az alap csomag 1 ingyenes reklámot tartalmaz, melyet tetszőlegesen változtathat, cserélhet az egy éves tagsági idő alatt.)

Több kínálat egyszerre történő terjesztése díj köteles.
Terjesztési díj: kínálatonként 1.270.-Ft, mely mindaddig megjelenik, míg az aktuális.

FONTOS!
Egy időben maximum 5 kínálatot tudunk egy Tagtól befogadni. A Kínálatokat a tag folyamatosan frissítheti, változtathatja, cserélheti, igényének megfelelően.

Szolgáltatási csomagunk a következőket tartalmazza:
1.-
Levél reklám. :
A Regisztrált tag beküldött reklámszövegét, ajánlatát eljuttatjuk a többi tag számára.
Így , a Tag meglévö tevékenysége, (tevékenységei), szélesebb körben ismerté válik, ami anyagi haszonnal járhat a számára.

2.-
Üzleti információ közvetítése Tagjaink számára:
Amelyeknek egy része a SITE-MLM kínálatait tartalmazza, de a többsége, a többi tagtól származó üzleti lehetőségeket mutatja be.
A Tagoknak lehetöségük van az üzleti ajánlatokból válogatni, azokhoz csatlakozni és akár legújabb üzleti lehetöségekröl kellö időben tudomást szerezni.
Így tagjaink új bevételi lehetöségeket ismerhetnek meg.3. A kínálatokat a honlapon is megjelentetjük. Így azokat nem csak a tagok, hanem az Internetet használók teljes tábora is olvashatja..

Kötelezettségek:
A Tag regisztrációjával kijelenti, hogy megismerte, elfogadta és megértette a működési szabályzatban foglaltakat.
Továbbá tudomásul veszi, hogy e-mail forgalma jelentősen megnövekedhet. a Tagság üzleti ajánlatai miatt, amiket az INFO-EXPRESS (Röviden: IE) továbbít a részére.

A tag tudomásul veszi, hogy az INFO-EXPRESS üzemeltetője a szabályzatot bármikor megváltoztathatja, módosíthatja
a tagok előzetes értesítése nélkül.

A tag saját maga felel az általa reklámozott üzleti lehetőség tartalmáért, valódiságáért.

Etikátlan viselkedés, az INFO-Express és a Központ jó hírének csorbítása, vagy törvénybe ütközö cselekedetek miatt az Info-EXPRESS jogosult a Vétkes Tag részére a szolgáltatást beszüntetni, és a regisztrációját törölni.

Ezzel elvész minden, az INFO-EXPRESS-el kapcsolódó joga.
A tag hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott adatait a rendszer üzemeltetője munkája során nyilvántartsa, kezelje, használja, továbbá a jelszóval védett csoportlistán feltüntesse.

Az INFO-EXPRESS tag bármikor, minden indoklás nélkül kérheti a regisztrációjának törlését.
Törlési kérelmét a sitemlmkozpont@gmail.com email címre kell elküldenie.
Törlési kérésének tartalmaznia kell a nevét, és azt az e-mail címet, ahova a számára kiküldött levelek érkeztek.
Ha a tag a bővített csomagot használta, felmondása után, a befizetett díjat nem kapja vissza.

.ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

.A jelen adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető (Partner Reklámiroda Központ) által üzemeltetett,http://info-express.site-mlm.com/  és a működéséhez szükséges egyéb oldalak és számítástechnikai eszközökön történő szolgáltatások keretében végzett,  a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

Az adatkezelés a felhasználók önkéntes és tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az INFO-EXPRESS üzemeltetője.

A PRI (Partner Reklám Iroda) Központ által kezelt személyes adatokat kizárólag a Központ, és a személyzet ismerheti meg.
Fenti személyek a személyes adatok kezelése során mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.


A Tagok által, magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak marketing,- és reklámcélokra is.
A személyre szabott szolgáltatás keretében a PRI Központ, reklámokat juttathat el a tagok részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon.
A Központ, a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is
.


A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, és használatához szükségesek

A kötelezően megadandó adatok a Regisztráló
azonosításához, valamint a biztonságos kapcsolattartáshoz szükséges.
  • név,
  • e-mail cím
  • ajánló kódja (az a regisztrált tag, akitől az információt kapta, vagy ha nincs ajánlója akkor egy nagy X)
A Központ, a birtokába került adatokat csak az érdekelt felhasználó előzetes hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel, kivéve a bíróságok, más hatóságok, jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatást.


A szolgáltatás szabályai szerint a tagok, csak a kínálatban megadott, a hírdető tag által, a hirdetésben, honlapokon megadott adatokat  látják.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére, esetleges későbbi bekérésére.

A  Központ, a Tag által, a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősséget kizár.

  A Regisztráló, elvesztheti tagságát, ha saját adatai helyett más adatait adta meg, ha valótlan adatokat adott meg, vagy, ha jogszabályt sértett a szolgáltatással kapcsolatban.

Balatonfüred 2012. október 15.
 
 WEBIRODA
LÉPJ BE!
A belépési jelszót, a KÖZPONTTÓL kapod a regisztrációt követő 24 órán belül.Kiemelt hirdetések
Bannerek


Internet Használók figyelem!

Csatlakozzatok a segélyprogramunkhoz!
Már 2.540.-Ft befizetéssel tagjai lehettek a közösségünknek.

Segélyünkkel a tagjainkat és az általuk megnevezett és a programhoz csatolt személyeket látjuk el, folyamatosan.
 

Tízezer internetező jelentkezését várjuk.

Részletekért kattints a képre.:


 


Kedves Internetező!

Van egy kérésem hozzád. 

Segíts nekünk a SEGÉLYPROGRAMUNK
 szervezésében.
  Írd fel annak a barátodnak a nevét, és email címét, erre az űrlapra,
akit szerinted érdekelhet ez a téma, részletesebben is.
Ez a feliratkozó űrlap, egy több levélből álló ismertető sorozatra ad feliratkozási lehetőséget.

SEGÍTSÉGEDET Köszönjük.
NÉV
E-mail cím
Ajánló kódja,


Antispam: az itt megadott e-mail címet nem adjuk ki harmadik személynek, a hírlevélről egy kattintással bármikor le lehet iratkozni.


 
 
 
 © 2009. SITE-MLM - Honlap szerkesztő